Salmonella

Veterinærinstituttet koordinerer det norske overvåkingsprogrammet for Salmonella på oppdrag fra Mattilsynet. Overvåkingen omfatter prøver fra levende dyr (fjørfe, storfe og gris) og ferskt kjøtt (storfe og gris).

Formålene med overvåkingprogrammet er å dokumentere forekomsten av Salmonella i norske matproduserende husdyrpopulasjoner, forebygge og kontrollere forekomst av sjukdommen salmonellose og tilstedeværelse av salmonellabakterier hos fjørfe, storfe og svin og å sikre helsemessig trygge næringsmidler fra disse artene.

2022

The Salmonella surveillance programmes in 2022 documents that the Norwegian population of cattle, swine and poultry are only sporadically infected. The estimated prevalence is below 0.2% in all examined populations.

Last ned rapporten

Eldre rapporter