Årsrapport 2022

Veterinærinstituttet leverte gode resultater i 2022. Veterinærinstituttets tjenesteleveranse var høy og Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag ble godt ivaretatt i 2022, til tross for utfordringer knyttet til ny korona nedstengning på begynnelsen av året, flytteprosess, utfordrende beredskapshendelser og en mer usikker verden når det kommer til sikkerhetspolitikk. 

Til tross for koronapandemien og krigen i Ukraina har Veterinærinstituttet i 2022 økt sin internasjonale aktivitet. Veterinærinstituttet har en rekke internasjonale samarbeidsprosjekter. Instituttets internasjonale arbeid er en viktig del av samfunnsoppdraget og har aktualisert seg ytterligere de siste årene.