Dyrevelferdsmessige utfordringer ved rehabilitering av oljeskadd fugl

De siste årene har det vært flere oljeutslipp her i landet som har forårsaket store skader på miljøet og dyrelivet, og der frivillige organisasjoner har igangsatt rehabilitering av oljetilsølt fugl. Mattilsynet (MT) har gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å vurdere de dyrevelferdsmessige aspektene ved en slik aktivitet.

I rapporten beskrives oljens skadelige effekter på fugl, moderne rehabiliteringsprosedyrer, resultater av tidligere rehabiliteringer i Norge og kunnskap som finnes om langtidsoverlevelse etter rehabilitering. Til slutt er de dyrevelferdsmessige aspektene/utfordringene rundt innfanging, avliving og rehabilitering vurdert.