Evaluering av metoder for badebehandling mot lakselus i stormerd

Målsettingen med prosjektet var å beskrive og evaluere merdmiljø, legemiddeldose og fiskeatferd ved badebehandling mot lakselus (Lepeophteirus salmonis) i store merdenheter (157-meters omkrets). Studiet var planlagt å omfatte bruk av både skjørt og heldekkende presenning.

Det ble høsten 2008 gjennomført 2 feltforsøk, ett i Sør-Trøndelag, og ett i Hordaland. Begge ble gjort ved avlusing med 15 meter dype skjørt i sirkelmerder med 157 meters omkrets. Fiskens atferd og de viktigste miljøparametrene ble registrert.

Studiene viste flere utfordringer ved eksisterende praksis for badebehandling ved bruk av skjørt, og pekte ut følgende områder som spesielt viktige: horisontal skjevfordeling av legemiddel, rask fortynning av legemiddel i tid og dyp, fisken flyktet bort fra legemiddelet dersom den fikk anledning til det og utstyr for oksygentilsetning og oksygenovervåking ga for dårlig mulighet til å korrigere for over- eller undermetning av oksygen i løpet av behandlingen.

Fremtidige studier med fokus på adferd og miljø bør utføres under avlusing i store merder for ytterligere å optimalisere og beskrive fiskevelferden gjennom dette kritiske punktet i produksjonen.