Fremmedstoffprogrammet 2007

Restmengder av legemidler og forurensninger
i levende dyr og animalske næringsmidler

På oppdrag fra Mattilsynet har Veterinærinstituttet administrert og koordinert prøveuttak og -mottak samt
analyseringen i overvåkings- kartleggingsprogrammet ”Restmengder av forurensninger og legemidler i
animalske næringsmidler og levende dyr” i 2007.
Alle prøver ble tatt ut av Mattilsynets medarbeidere ved Mattilsynets forskjellige distriktskontor.
Prøvene har blitt analysert ved laboratorier ved Norges veterinærhøgskole, Hormonlaboratoriet ved Aker
Universitetssykehus, Veterinærinstituttet i Oslo, Bioforsk Lab - Pesticidlaboratoriet på Ås og Ghent
Universitet, Belgia.