Mycoplasma bovis hos storfe

Siden 2020 har Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført et begrenset overvåkings – og kontrollprogram.

Formålet med programmet er å overvåke og få økt kunnskap om forekomsten av M. bovis.

2020

In 2020, samples from 67 calves in 15 herds with clinical respiratory disease were included for sampling and analysis in the programme. Swabs from the respiratory tract of 21 calves from six herds were examined with PCR, and serum from 46 calves from nine herds were analysed for antibodies against Mycoplasma bovis. All the samples were negative for M. bovis.

Last ned rapporten