Mycoplasma bovis hos storfe

Siden 2020 har Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet gjennomført et begrenset overvåkings – og kontrollprogram.

Formålet med programmet er å overvåke og få økt kunnskap om forekomsten av M. bovis.

2021

In 2021, samples from 45 calves in nine herds with clinical respiratory disease were included for sampling and analysis in the programme. Serum from the animals were analysed for antibodies against Mycoplasma bovis. All the samples were negative for M. bovis.

Last ned rapporten

Eldre rapporter