Spredning av parasitter og nye fiskearter Finnmark

Veterinærinstituttet har på oppdrag fra FEFO vurdert risiko for spredning av parasitter og nye fiskearter til vann og vassdrag i Finnmark.

Med hensyn til spredning av parasitter er det tatt utgangspunkt i sannsynlighet og konsekvenser av spredning av Gyrodactylus salaris til Finnmark, men det påpekes at tilsvarende prinsipp vil gjelde andre fremmedeparasitt-arter.

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: +47 91157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Alle ansatte