Spesifikke virusinfeksjoner hos svin

Virussykdommene AD, TGE, PRCV, PRRS og PED har aldri vært påvist i Norge. Den norske svinepopulasjonen ble i 2009 smittet med pandemisk influensa A(H1N1)pdm09 virus. Etter det har ca 50 % av besetningene vært positive for antistoffer mot dette viruset.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere frihet for Aujeszkys sykdom (AD), smittsom gastroenteritt (TGE), porcint respiratorisk coronavirus (PRCV), porcint reproduksjons- og respiratorisk syndrom (PRRS), porcine epidemic diarrhoea (PED) og svineinfluensa virus (SI) (med unntak av influensa A(H1N1)pdm09 - hvor status dokumenteres).

2017

The surveillance programme for specific viral infections in swine herds in 2017 continued to show Norway to be free from Aujeszky’s disease, transmissible gastroenteritis, porcine epidemic diarrhoea virus, porcine respiratory corona virus and porcine respiratory and reproductive syndrome. Norway recorded its first outbreak of swine influenza, influenza A (H1N1) pdm09 virus (H1N1pdm), in 2009. During 2017, the national herd prevalence remained above 40% at 41% (95% CI 37-46% or 225/ 548 herds), although there was a slight decline of 7% (95% CI 0.7-12.4%) compared to 2016. Except for H1N1pdm, Norwegian swine population was tested negative against other strains of influenza A virus that are endemic in most pig producing countries.

Last ned rapporten

Eldre rapporter