Rapport Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling

Resultater fra overvåking av slaktekyllingflokker 2005 og poduktundersøkelser 2005.