Rapport Handlingsplan mot Campylobacter spp. hos slaktekylling

Resultater fra overvåking av slaktekyllingflokker 2005 og poduktundersøkelser 2005.

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Alle ansatte