Parasittologisk og serologisk undersøkelse av prøver fra gatehunder importert til Norge fra land i Øst-Europa

På oppdrag fra Mattilsynet, og med hjelp fra hundeeiere, har Veterinærinstituttet gjennomført en undersøkelse av 70-80 gatehunder innført til Norge i 2012. Hensikten var å undersøke om import av gatehunder fra land i Øst-Europa ville medføre en helserisiko for norsk hundepopulasjon og eventuelt human helse.

Denne undersøkelsen avdekker mangelfull behandling hos enkelte hunder mot revens dvergbendelorm og mangelfull beskyttelse mot rabies. Siden revens dvergbendelorm og rabies finnes endemisk i Øst-Europa er dette assosiert med en risiko for innførsel av disse alvorlige zoonosene til Norge. Denne risikoen er høyere enn tidligere antatt. Denne studien bekrefter tidligere funn om at importerte gatehunder bidrar til introduksjon av sykdomsagens som er sjeldne eller fraværende i Norge.

Resultatene av undersøkelsen understreker behovet for å advare mot import av gatehunder. Tiltak må iverksettes for å sikre effektiv parasittbehandling av hunder som likevel blir importert, samt beskyttelse mot rabies. Både rabiesvirus og revens dvergbendelmark kan smitte mennesker og ha fatale konsekvenser i fravær av behandling.