Aviær influensa hos fjørfe

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble for første gang påvist i kommersielle fjørfebesetninger i Norge i november 2021. Virus av subtypen H5N1 ble påvist i to fjørfehold med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland.

Denne virussubtypen dominerer i utbruddssesongen 2021/2022 i Europa. Påvisningene i de kommersielle verpehønsbestningene kom i etterkant av påvising av fugleinfluensasmitte med samme subtype hos villfugl i dette området.

På oppdrag fra Mattilsynet overvåkes aviær influensa (AI) hos fjørfe og hos ville fugler.

  • Overvåkingsprogrammet for AI hos fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtypene H5 og H7.
  • Overvåkingsprogrammet for AI hos ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler.

2020

Surveillance in 2020 did not detect infection with highly pathogenic influenza A virus in poultry.

Last ned rapporten

Eldre rapporter