Aviær influensa hos fjørfe

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt fugleinfluensa) har aldri vært påvist verken hos fjørfe eller ville fugler i Norge.

Aviær influensa overvåkes hos fjørfe og hos ville fugler. 

  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtype H5 og H7, samt å bidra til å opprettholde denne statusen.
  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler. Overvåkingsprogrammet for AI i villfugl kjøres regelmessig, men ikke alltid på årlig basis

2019

Surveillance in 2019 did not detect infection with highly pathogenic influenza A virus in poultry.

Last ned rapporten

Eldre rapporter