Aviær influensa hos fjørfe

Høypatogent aviær influensavirus (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble 27. november 2020 påvist på en kortnebbgås i Sandnes kommune i Rogaland. I løpet av den påfølgende uka ble samme virus påvist på enda en kortnebbgås i Klepp kommune i Rogaland, en svartbak i Bergen kommune i Vestland og en kalkun og tre haner i fangenskap i Hå kommune i Rogaland. Det er første gang høypatogen aviær influensa er påvist i Norge.

Det er HPAI subtype H5N8-virus som er påvist. Dette er trolig av samme type som fugleinfluensavirus som er påvist hos en rekke fugler i Danmark, Nederland og Tyskland samt andre europeiske land denne høsten.

Aviær influensa overvåkes hos fjørfe og hos ville fugler. 

  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtype H5 og H7, samt å bidra til å opprettholde denne statusen.
  • Overvåkingsprogrammet for aviær influensa i ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler. Overvåkingsprogrammet for AI i villfugl kjøres regelmessig, men ikke alltid på årlig basis

2019

Surveillance in 2019 did not detect infection with highly pathogenic influenza A virus in poultry.

Last ned rapporten

Eldre rapporter