Aviær influensa hos fjørfe

Høypatogen aviær influensa (HPAI, også kalt fugleinfluensa) ble for første gang påvist i kommersielle fjørfebesetninger i Norge i november 2021. Virus av subtypen H5N1 ble påvist i to fjørfehold med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland.

Denne virussubtypen dominerer i utbruddssesongen 2021/2022 i Europa. Påvisningene i de kommersielle verpehønsbestningene kom i etterkant av påvising av fugleinfluensasmitte med samme subtype hos villfugl i dette området.

På oppdrag fra Mattilsynet overvåkes aviær influensa (AI) hos fjørfe og hos ville fugler.

  • Overvåkingsprogrammet for AI hos fjørfe har som mål å dokumentere at norske fjørfeflokker er fri for influensa A-virus av subtypene H5 og H7.
  • Overvåkingsprogrammet for AI hos ville fugler har som mål å overvåke forekomst av høypatogene aviære influensavirus av subtypene H5 og H7 i ville fugler.

2022

Surveillance based on serological investigations in 2022 did not detect infection with highly pathogenic influenza A virus in poultry. Outbreaks of highly pathogenic avian influenza (HPAI) occurred in two commercial poultry flocks in Norway. HPAI virus of the subtype A (H5N1) was detected by PCR in samples taken upon suspicion from one broiler breeder flock in Klepp municipality in October 2022 and in one layer flock in Sola municipality in November 2022, both in Rogaland County.

Last ned rapporten

Eldre rapporter