Rapport ny påvisning av gyrodactylus salaris i Steinkjervassdraget og Figga i 2005: Mulige årsaker

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble påvist i Steinkjervassdraget sommeren 2005 etter rotenonbehandlinger i 2001/2002. 

Veterinærinstituttet fikk i oppdrag fra Mattilsynet å opprette og lede en arbeidsgruppe som ble bedt om å komme med mulige forklaringer på hvorfor G. salaris igjen ble påvist i Steinkjervassdraget og Figga.