Bekjempelse av mort (Rutilus rutilus) o Ålmotjønna i Rissa kommune

Denne rapporten er en sluttrapport for aktiviteten i Ålmotjønna i Rissa i 2008.

Tiltaket ble gjennomført av Helge Bardal og Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet, seksjon for miljø- og smittetiltak, sammen med Ingvar Korsen, fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Det rettes en takk til Johan Hjalmar Askjemshalten, Rissa kommune, for hjelp med båt og bistand til gjennomføring av behandlingen, og til grunneiere for godt samarbeid.