Fiskehelserapporten 2017

Skadevirkningene som følge av lakselus er som i tidligere år den største utfordringen for fiskehelsesituasjonen i Norge i 2017. De helse- og velferdsmessige konsekvensene av å behandle fisken mot parasittenes skadevirkning er at store mengder fisk blir skadet – ofte med dødelig utgang. 

Foruten lakselus er det virussykdommer pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) hvor utviklingen er mest markant og av størst helsemessig betydning i 2017. Fiskehelserapporten, som siden 2003 har gitt en årlig status og risikovurdering for fiskehelsesituasjonen i Norge, viser også at bakteriesykdommen yersiniose i 2017 har fått økt betydning i Midt-Norge.

Geir Bornø

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91116649
E-post: geir.borno@vetinst.no

Asle Haukaas

Kommunikasjonsdirektør
Mobilnr: +47 92080877
E-post: Asle.Haukaas@vetinst.no

Cecilie Sviland Walde

Forsker
Mobilnr: +47 90617679
E-post: Cecilie.Walde@vetinst.no

Alle ansatte