Fiskehelserapporten 2017

Skadevirkningene som følge av lakselus er som i tidligere år den største utfordringen for fiskehelsesituasjonen i Norge i 2017. De helse- og velferdsmessige konsekvensene av å behandle fisken mot parasittenes skadevirkning er at store mengder fisk blir skadet – ofte med dødelig utgang. 

Foruten lakselus er det virussykdommer pankreassykdom (PD) og infeksiøs lakseanemi (ILA) hvor utviklingen er mest markant og av størst helsemessig betydning i 2017. Fiskehelserapporten, som siden 2003 har gitt en årlig status og risikovurdering for fiskehelsesituasjonen i Norge, viser også at bakteriesykdommen yersiniose i 2017 har fått økt betydning i Midt-Norge.