Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Rapporten er en leveranse i NFR-prosjekt nr 188941; Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi.

Den sammenfatter regelverk og andre krav som er relevant for utvikling av fremtidens brønnbåt. Rapporten er avgrenset til å gjelde fiskevelferd og smittehygiene i tilknytning til brønnbåttransport.