Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi

Rapporten er en leveranse i NFR-prosjekt nr 188941; Utvikling av fremtidens brønnbåtteknologi.

Den sammenfatter regelverk og andre krav som er relevant for utvikling av fremtidens brønnbåt. Rapporten er avgrenset til å gjelde fiskevelferd og smittehygiene i tilknytning til brønnbåttransport.

Kristine Gismervik

Forsker, veterinær
Mobilnr: +47 90547679
E-post: stine.gismervik@vetinst.no

Arve Nilsen

Forsker
Mobilnr: +47 41508495
E-post: arve.nilsen@vetinst.no

Alle ansatte