Fiskehelserapporten 2019

Dødeligheten i norsk fiskeoppdrett er fortsatt høy i 2019. Sammenlignbare tall med 2018 tyder på en viss bedring, særlig i noen kystområder som tidligere hadde meget høy dødelighet. Dette går fram av Fiskehelserapporten 2019.

Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk med vekt på oppdrettsfisk. Rapporten er bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier samt en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning.