Helsetjenesten for kultiveringsanlegg - Årsrapport 2014

Helsetjenesten for kultiveringsanlegg er et prosjekt ved Veterinærinstituttet som i 2014 organiserte helsetilsynet til 28 av landets kultiveringsanlegg for laksefisk. Årsrapporten oppsummerer aktiviteter og funn i 2014, og har også oppsummerende avsnitt om gjennomførte stamfisk- og skjellanalyser.

Rapporten viser at helsetilstanden til fisken i kultiveringsanleggene generelt er god. Det påvises bare sporadisk utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer på kultivert fisk.

Kristoffer Vale Nielsen

Forsker
Mobilnr: +47 46937202
E-post: kristoffer.vale.nielsen@vetinst.no

Åse Helen Garseth

Fagansvarlig villfiskhelse og Seniorforsker 1110
Mobilnr: +47 48991095
E-post: ase-helen.garseth@vetinst.no

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: +47 91157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Alle ansatte