Helsetjenesten for kultiveringsanlegg - Årsrapport 2014

Helsetjenesten for kultiveringsanlegg er et prosjekt ved Veterinærinstituttet som i 2014 organiserte helsetilsynet til 28 av landets kultiveringsanlegg for laksefisk. Årsrapporten oppsummerer aktiviteter og funn i 2014, og har også oppsummerende avsnitt om gjennomførte stamfisk- og skjellanalyser.

Rapporten viser at helsetilstanden til fisken i kultiveringsanleggene generelt er god. Det påvises bare sporadisk utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer på kultivert fisk.