Fiskehelserapporten 2014

Pankreassykdom (PD) er fortsatt den viktigste virussykdommen i norsk fiskeoppdrett.

I 2014 ble det registrert totalt 142 nye tilfeller av sykdommen noe som er en økning fra de 99 påvisningene gjort i 2013. I 2014 har sykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) blitt påvist i prøver fra 10 oppdrettsanlegg. Det er like mange som i 2013.

Fiskehelserapporten er basert på resultater fra undersøkelse av prøver til Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Trondheim, Bergen og Oslo, samt informasjon fra fiskehelsetjenester langs hele kysten.

Informasjon er også hentet inn fra andre forskningsinstitusjoner og Mattilsynet. Listeførte (meldepliktige) infeksjonssykdommer skal bekreftes av offentlig godkjent laboratorium og oversikten over disse sykdommene er derfor bedre enn for sykdommer som ikke skal rapporteres. Hvilke infeksjonssykdommer som er meldepliktige har variert over årenes løp.