Zoonoserapporten 2013

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

Zoonoserapporten 2013 er en forkortet norsk utgave av”NORWAY - Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs - including information on foodborne outbreaks, antimicrobial resistance in zoonotic agents and some pathogenic microbiological agents in 2013”. 

Dette er en årlig rapport til EU-kommisjonen utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Europaparlamentets- og rådsdirektiv 2003/99/EC).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge for 2013. I tillegg til de zoonoser som rapporteres til EU/EFSA, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i denne norske zoonoserapporten. 

Berit Tafjord Heier

Seniorforsker, Veterinær PhD
Mobilnr: +47 41605193
E-post: berit.heier@vetinst.no

Merete Hofshagen

avdelingsdirektør
Mobilnr: +47 48896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Alle ansatte