Risiko for smitte med høypatogen aviær influensa (HPAI) H5N1 fra ville fugler til fjørfe i Norge

En vurdering av situasjonen i forbindelse med vårtrekket 2006.

Veterinærinstituttet har vurdert sannsynligheten for og konsekvensene av en smittereduksjon med høypatogen aviær influensa (HPAI) H5N1 fra villfugl til fjørfe i Norge i forbindelse med vårtrekket i 2006. Det har ikke fremkommet resultater i overvåkningsprogrammet for aviær influensa som tyder på at H5N1 forekommer i den norske villfuglpopulasjonen. Vuderingen er derfor gjort med utgangspunkt i sannsynligheten for introduksjon av smitte via trekkfugl som kommer fra områder med bekreftede utbrudd av HPAI-H5N1.