Antimicrobial resistance in the Norwegian environment - red fox as an indicator

Rapporten oppsummerer resultatene fra en undersøkelse av antibiotikaresistens hos rødrev. Resultatene viser at befolkningstetthet har betydning for forekomsten av antibiotikaresistens i miljø i Norge.

Reven er et rovdyr i norsk natur og lever øverst i næringskjeden. Den spiser fugler og smågnagere, men kan også spise matavfall og være i kontakt med kloakk eller gjødsel. Fra alle disse kildene kan den få i seg antibiotikaresistente bakterier og andre drivere for utvikling av antibiotikaresistens. Reven anses derfor å være en god indikator for forekomst av antibiotikaresistens i miljøet.

Totalt 387 prøver fra rever felt under jakt 2016 ble undersøkt. Prøvene ble delt i tre ulike grupper ut i fra jaktkommune og befolkningstetthet i disse, for slik å reflektere forskjeller i eksponering for drivere for resistensutvikling; hhv. høy, middels og lav eksponering.

Totalt i hele materialet var forekomsten av antibiotikaresistens lav. Imidlertid viste studien sammenhenger mellom høy befolkningstetthet og forekomst av resistens.

Undersøkelsen ble utført på oppdrag av miljødirektoratet.

Solveig Sølverød Mo

Forsker, Veterinær
Mobilnr: +47 91347248
E-post: solveig.mo@vetinst.no

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Marianne Sunde

Seniorforsker
Mobilnr: +47 90093415
E-post: marianne.sunde@vetinst.no

Live L. Nesse

Seniorforsker
Mobilnr: +47 92441267
E-post: live.nesse@vetinst.no

Jannice Schau Slettemeås

Forsker
Mobilnr: +47 99390829
E-post: jannice.schau-slettemeas@vetinst.no

Madelaine Norström

Seniorforsker
Mobilnr: 4747685653
E-post: madelaine.norstrom@vetinst.no

Alle ansatte