Zoonosserapporten 2001

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2001” er en forkortet norsk utgave av ”Trends and sources of zoonotic agents in animals,
feedingstuffs, food, and man in Norway 2001”, en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council
Directive 92/117/EEC) etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. 

Rapporten omhandler data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, næringsmidler og mennesker i Norge for 2001. I tillegg til de zoonoser som er omtalt i zoonosedirektivet, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom omtalt i denne norske zoonoserapporten.