Fiskehelserapporten 2020

Utfordringene innen velferd og sykdom hos laksen har ikke bedret seg i norsk oppdrett. Dette kommer fram i Fiskehelserapporten 2020.

Over 52 millioner oppdrettsfisk døde før slaktetidspunkt i 2020. Det er tett opptil rekordåret 2019 med 53 millioner hvor algekatastrofen i Nordland og Troms ga åtte millioner ekstra døde. At laks dør for tidlig, er et tegn på at den ikke har det bra eller er utsatt for sykdom.

Fiskehelserapporten gir en årlig status for norsk fiskehelse basert på innrapporterte tall fra oppdrettere, fiskehelsetjenester, private laboratorier og Veterinærinstituttets egen diagnostikk.