Innslag av kultivert laks i Nidelva i 2005-2007

Denne rapporten sammenfatter en undersøkelse av innslaget av voksen kultivert laks i Nidelva i perioden 2005–2007.

Oppmerking av utsettingsmaterialene startet i 2001 og har pågått frem til 2007. Fisk er innfanget på områder fra gamle bybro i sentrum av Trondheim og opp til Nedre Leirfoss kraftverk i Fossegrenda. Sportsfiskere har foretatt prøvetak av egen fangst og slik vært til god hjelp i gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker herved å takke for deres hjelp.

Vidar Moen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 48083024
E-post: vidar.moen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Torun Hokseggen

KS ansvarlig
Mobilnr: +47 99760722
E-post: torun.hokseggen@vetinst.no

Alle ansatte