Innslag av kultivert laks i Nidelva i 2005-2007

Denne rapporten sammenfatter en undersøkelse av innslaget av voksen kultivert laks i Nidelva i perioden 2005–2007.

Oppmerking av utsettingsmaterialene startet i 2001 og har pågått frem til 2007. Fisk er innfanget på områder fra gamle bybro i sentrum av Trondheim og opp til Nedre Leirfoss kraftverk i Fossegrenda. Sportsfiskere har foretatt prøvetak av egen fangst og slik vært til god hjelp i gjennomføringen av prosjektet. Vi ønsker herved å takke for deres hjelp.