The Norwegian Zoonoses Report 2020

Sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker kalles zoonoser. Årets zoonoserapport viser at situasjonen i 2020 var stabil sammenlignet med de siste årene. Forekomsten hos mennesker gikk imidlertid ned i 2020 på grunn av COVID-19-situasjonen og redusert reisevirksomhet.

Nedgangen var mest i campylobacteriosis, salmonellose og E. coli (EHEC/VTEC) infeksjoner, hovedsakelig på grunn av færre reiseassosierte tilfeller.