Zoonoserapporten 2006

Zoonoserapporten tar for seg sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.

”Zoonoserapporten 2006” er en forkortet norsk utgave av ”NORWAY Trends and sources of zoonoses and zoonotic agents in humans, foodstuffs, animals and feedingstuffs – including information on foodborne
outbreaks and antimicrobial resistance in zoonotic agents in 2006”.

Dette er en rapport utarbeidet i henhold til EUs zoonosedirektiv (Council Directive 2003/99/EC).

Rapporten presenterer data om zoonoser og zoonotiske agens for fôr, dyr, mat og mennesker i Norge. I tillegg til de zoonoser som rapporteres til EU/EFSA, er også kugalskap og variant Creutzfeldt-Jakob sykdom inkludert i den norske zoonoserapporten.