Referansefunksjoner 2018

Som Norges ekspertlaboratorium innen dyrehelse og dyrevelferd, fôr og næringsmidler, er Veterinærinstituttet sentral i rådgivning av andre laboratorier og myndigheter vedrørende analyser/diagnostikk og epidemiologiske situasjoner. Her kan du lese rapporten som oppsummerer aktiviteten 2018.

Veterinærinstituttets rolle som referanselaboratorium er viktig for å sikre kvalitet og kompetanseutvikling på diagnostiske analyser nasjonalt og internasjonalt.

Dette innebærer å ha særskilt ansvar for å ta frem teknikker/ tester, veilede og rådgi andre laboratorier og myndigheter. Dette krever høy kompetanse, erfaring og kvalitet.

For å få en oversikt over aktivitet, resultater, referansefunksjoner og kontaktpersoner ved Veterinærinstituttet 2018 , les rapporten Referansefunksjoner 2018