Gruppemerking av laksefisk på øyerognstadiet

I den senere tiden har gruppemerking av fisk på rognstadiet for styrking og reetablering av lokale laksebestander blitt mer vanlig. Flere har vist at gruppemerking av fisk på rogn og larvestadiet med bruk av Alizarin-preparater (Alizarin Complexone eller Alizarin red S) som aktivt merkestoff gir god merking på en enkel, rask og sikker måte.

I denne rapporten ønsker vi å dokumenterer Veterinærinstituttets praksis, rutiner og erfaringer ved gruppemerking av laksefisk på rognstadiet, og senere identifikasjon av merke i ørestein (otolitt) hos ung- og voksen fisk.