Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden, Havbruksnæringens Miljøfond og SalMar ASA 2013

Skjellkontrollen ved Veterinærinstituttet ble forespurt om å videreføre samarbeidsprosjektet som SalMar ASA og Elvene rundt Trondheimsfjorden (ERT) hadde i 2011 og 2012, med analyse av skjellprøver for de samme seks elvene i 2013.

Fra 1. juni til 16. september 2013 ble det analysert totalt 2032 skjellprøver fra laks, dvs. at 46,2 % av avlivet fangst i følge fangststatistikken på vassdragenes hjemmesider pr. 01.10.13 ble analysert. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Av 2032 analyserte skjellprøver ble 32 skjellprøver klassifisert som oppdrettsfisk (1,6 %).