Handlingsplan mot Campylobacter spp. i slaktekylling

Resultater fra overvåking av slaktekyllingflokker 2008.