Handlingsplan mot Campylobacter spp. i slaktekylling

Resultater fra overvåking av slaktekyllingflokker 2008.

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Malin Jonsson

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 93086902
E-post: malin.jonsson@vetinst.no

Alle ansatte