Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2009

Rapporten oppsummerer arbeidet i 2009 med forberedelser til bekjempelsesaksjoner mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

I tillegg til prosjektorganisering, har feltaktiviteten i Vefsnaregionen vært stor.