Tiltak mot Gyrodactylus salaris i Vefsnaregionen. Aktivitetsrapport 2009

Rapporten oppsummerer arbeidet i 2009 med forberedelser til bekjempelsesaksjoner mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

I tillegg til prosjektorganisering, har feltaktiviteten i Vefsnaregionen vært stor.

Helge Bardal

Forsker
Mobilnr: +47 99474567
E-post: helge.bardal@vetinst.no

Håvard Lo

Forsker 1109
Mobilnr: +47 48083023
E-post: havard.lo@vetinst.no

Svein Aune

Prosjektleder / forsker
Mobilnr: +47 99615210
E-post: svein.aune@vetinst.no

Pål Adolfsen

Forsker
Mobilnr: +47 73580796
E-post: pal.adolfsen@vetinst.no

Alle ansatte