Brucella hos storfe

Brucellose hos storfe i Norge ble erklært utryddet i 1953.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere frihet for brucellose (forårsaket av Brucella abortus) hos storfe i Norge.

 

2021

Blood samples from 106 cattle with abortion in the second half of the pregnancy from 34 different herds were analysed for antibodies against Brucella abortus. All the samples were negative for B. abortus.

Last ned rapport

Eldre rapporter