Brucella hos storfe

Brucellose hos storfe i Norge ble erklært utryddet i 1953.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere frihet for brucellose (forårsaket av Brucella abortus) hos storfe i Norge.

 

2020

Blood samples from 128 cattle with abortion in the second half of the pregnancy from 43 different herds were analysed for antibodies against Brucella abortus. All the samples were negative for B. abortus.

Last ned rapport

Eldre rapporter