Gytefiskundersøkelser i Hollaelva, Søa- og Åelvvassdragene, Hemne kommune, 2017

Høsten 2017 ble det gjennomført gytefisktellinger i tre elver i Hemne kommune. Resultatene tyder på at gytebestandene av fisk var større enn i 2016, og det i 2017 var et overskudd av gytefisk i elvene etter fiskesesongen.

Ut fra gytefisktellingene høsten 2017 antar vi at det sto mellom 1100-1300 kg hunnfisk i Åelvvassdraget. Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppgitt til 436 kg (310-654 kg) hunnfisk. Fangstraten i Åelvvassdraget er beregnet til ca. 14 % for sesongen 2017, noe som indikerer svært lav beskatning.

I Søavassdraget antar vi at det sto mellom 320-340 kilo hunnfisk høsten 2017. Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppgitt til 171 kg hunnfisk (121-256 kg). Fangstraten i Søavassdraget er beregnet til ca. 25 % for sesongen 2017, noe som indikerer lav beskatning.

I Hollaelva antas det at det sto mellom 120-150 kilo hunnlaks på den 1,5 kilometer lange strekningen som ble undersøkt. Gytebestandsmålet for laks i vassdraget er av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning oppgitt til 86 kg hunnfisk (65-130 kg). Det finnes ikke opplysninger om registrert fangst i Hollaelva.