Rabiesundersøkelse av 230 fangsta fjellrever på Svalbard 2010-2012

I forbindelse med rabiesutbruddet på Svalbard høsten 2011 ble det i ettertid undersøkt skrotter av rever som var fellefanga i fangstsesongene før og etter utbruddet. Ingen av de ordinært fangsta revene fra sesongene før eller etter utbruddet testa positivt for rabies.

Dette styrker teorien om at rabies ikke forekommer endemisk på Svalbard, men introduseres periodisk med migrerende rev som kommer over isen fra Sibir eller Nord-Amerika/Grønland i forbindelse med kalde vintre og stor utbredelse av sjøis. Vinteren forut for utbruddet i 2011 var spesielt kald med stor utbredelse av is.