Skrapesjuke hos sau og geit

Det påvises noen tilfeller av Nor98 årlig, mens klassisk skrapesjuke ble påvist siste gang i 2009.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av skrapesjuke hos sau. 

Prionsykdommen skrapesjuke er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er BSE for storfe og chronic wasting disease (CWD) for hjort. 

2020

In 2020, 17,809 sheep and 593 goats were examined for prion protein scrapie. Twelve sheep from twelve flocks were positive for scrapie Nor98. All the goats were negative for prion protein scrapie.

Last ned rapporten

Eldre rapporter