Skrapesjuke hos sau og geit

Det påvises noen tilfeller av Nor98 årlig, mens klassisk skrapesjuke ble påvist siste gang i 2009.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av skrapesjuke hos sau. 

Prionsykdommen skrapesjuke er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er BSE for storfe og chronic wasting disease (CWD) for hjort. 

2019

In 2019, 18,693 sheep and 672 goats were examined for prion protein scrapie. Ten sheep from ten flocks
were positive for scrapie Nor98. All the goats were negative for prion protein scrapie.

Last ned rapporten

Eldre rapporter