Skrapesjuke hos sau og geit

Det påvises noen tilfeller av Nor98 årlig, mens klassisk skrapesjuke ble påvist siste gang i 2009.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av skrapesjuke hos sau. 

Prionsykdommen skrapesjuke er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er BSE for storfe og chronic wasting disease (CWD) for hjort. 

2021

In 2021, 20,206 sheep and 543 goats were examined for prion protein scrapie. Eight sheep from eight flocks were positive for scrapie Nor98. All the goats were negative for prion protein scrapie.

Last ned rapporten

Eldre rapporter