Skrapesjuke hos sau og geit

Det påvises noen tilfeller av Nor98 årlig, mens klassisk skrapesjuke ble påvist siste gang i 2009.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av skrapesjuke hos sau. 

Prionsykdommen skrapesjuke er en sykdom i gruppen overførbare (transmissible) spongiforme encefalopatier (TSE), som er overførbare neurodegenerative lidelser hos pattedyr, inkludert menneske.

Andre prionsykdommer som overvåkes er BSE for storfe og chronic wasting disease (CWD) for hjort. 

2022

In 2022, 20,045 sheep and 552 goats were examined for prion protein scrapie. Sixteen sheep from sixteen flocks were positive for scrapie Nor98. All the goats were negative for prion protein scrapie. By the end of 2022, scrapie has been diagnosed in a total of 271 sheep flocks and one goat herd (4).

Last ned rapporten

Eldre rapporter