Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radiotaktive stoffer

Årsrapport 2007

Veterinærinstituttet søkte i desember 2004 om godkjenning, etter forskrift av 21. november 2003 §§ 5 og
28, for kategoriene Forskningsmessig strålebruk og utslipp av radioaktive stoffer. Det var den første
samlesøknaden fra Veterinærinstituttet, etter flere år hvor forskjellige seksjoner separat har sendt inn
egne søknader.
Statens strålevern godkjente Veterinærinstituttet i juli 2005. Dette er den tredje årsrapporten.