Infeksiøs laryngotrakeitt og aviær rinotrakeitt hos fjørfe

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns har ikke vært diagnostisert i norske kommersielle fjørfeflokker siden 1971. Aviær rhinotrakeitt (ART) ble påvist hos slaktekylling i 2003 og verpehøns i 2004, men har aldri vært påvist hos kalkun i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at kommersielle norske høns er fri for ILT og at norske kommersielle kalkuner er fri for ART, samt å bidra til at denne statusen opprettholdes.

2023

Surveillance based on serological investigations to monitor infectious laryngotracheitis (ILT) in chickens and avian rhinotracheitis (ART) in turkeys in 2023 did not detect antibodies against gallid herpesvirus 1 (ILT virus, ILTV) or avian metapneumovirus (aMPV).

Last ned rapporten

Eldre rapporter