Infeksiøs laryngotrakeitt og aviær rinotrakeitt hos fjørfe

Infeksiøs laryngotrakeitt (ILT) hos høns har ikke vært diagnostisert i norske kommersielle fjørfeflokker siden 1971. Aviær rhinotrakeitt (ART) ble påvist hos slaktekylling i 2003 og verpehøns i 2004, men har aldri vært påvist hos kalkun i Norge.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere at kommersielle norske høns er fri for ILT og at norske kommersielle kalkuner er fri for ART, samt å bidra til at denne statusen opprettholdes.

2022

Surveillance in 2022 did not identify infectious laryngotracheitis (ILT) or avian rhinotracheitis (ART) in poultry in Norway.

Last ned rapporten

Eldre rapporter