Fallviltundersøkelser - freda arter - Rapport over undersøkt fallvilt og fallviltets dødsårsak i 2020

I 2020 mottok Veterinærinstituttet 51 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (≈67%) og avmagring (≈18%) var de dominerende diagnosene.

Prosjektets hovedformål er å kartlegge dødsårsaker hos ville fugler, med vekt på å avdekke ulovlig felling (skuddsår), som et ledd i en langsiktig kunnskapsoppbygging omkring biologiske faktorer og artenes demografi.

Prosjektet skal videre ivareta organmateriale fra døde individer av viltlevende fugler, med henblikk på senere analyser. I 2020 mottok Veterinærinstituttet 51 fugleskrotter fra preparanter (taksidermister). Traume (≈67%) og avmagring (≈18%) var de dominerende diagnosene.

Jon Valbjørn Hagelin

Overingeniør
Mobilnr: +47 91721776
E-post: Jon.Hagelin@vetinst.no

Knut Madslien

Seksjonsleder
Mobilnr: +47 91736909
E-post: knut.madslien@vetinst.no

Jørn Våge

Seniorforsker vilthelse, skrantesyke/CWD-koordinator
Mobilnr: +47 93413615
E-post: Jorn.Vage@vetinst.no

Malin Rokseth Reiten

Veterinær/forsker vilthelse/husdyr
Mobilnr: +47 90793068
E-post: malin.reiten@vetinst.no

Alle ansatte