Mædi og CAE hos sau og geit

Veterinærinstituttet har koordinert overvåkning av mædi siden 2003 og caprin artritt-encefalitt (CAE) siden 2013.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av virusssykdommene mædi og caprin artritt-encefalitt (CAE), som begge skyldes lentivirus. 

CAE påvises av og til hos småfe i Norge, mens mædi er en sykdom som har blitt påvist svært sjelden.

2021

None of the 3,123 investigated sheep flocks in the surveillance programme were diagnosed with maedi in 2021. Of 52 tested goat herds, two herds were diagnosed with caprine arthritis encephalitis (CAE).

Last ned rapporten

Eldre rapporter