Mekanisk avlusing med FLS-avlusersystem - dokumentasjon av fiskevelferd og effekt mot lus

Veterinærinstituttet har testet velferd hos fisk samt avlusingseffekt ved mekanisk avlusning i et FLS-avlusersystem. Testen viser at fiskevelferden er varierende, men vurderes å være innenfor det akseptable under visse forutsetninger.

Ny teknologi for mekanisk avlusning som kan bidra til redusert forbruk av legemidler, utvikles stadig. Veterinærinstituttet har sammen med HaVet fiskehelsetjeneste testet effekten av et FLS-avlusersystem bestående av ejectorpumper på flåten «Enabler One», hvor lus spyles av fisken med sjøvann. Dette er en metode for lusefjerning helt uten bruk av kjemikalier som er utviklet av Flatsetsund Engineering AS (forkortet FLS). Nå foreligger rapporten som dokumenterer fiskevelferd og avlusingseffekt.