Knowledge and knowledge gaps on azole resistance in a One Health perspective

Hvert år dør flere enn én millioner mennesker i verden av soppinfeksjoner, blant annet forårsaket av soppen Aspergillus fumingatus. Antallet øker blant annet fordi soppen, slik som bakterier, utvikler resistens mot midlene som brukes til behandling. I dag er azoler den viktigste klassen av soppmidler.

This report is published in English.

Denne rapporten gir en kort oversikt over den nåværende kunnskapen om azolresistens (soppmiddelresistens) i et Én helse-perspektiv og påpeker noen store kunnskapshull fra et norsk ståsted.

Rapporten konkluderer med at det haster å få på plass tiltak i Norge for å hindre at soppmiddelresistens utvikler seg til et problem også her.

I rapporten peker forskerne på noen kunnskapshull og anbefaler tiltak for å bidra til et nødvendig globalt initiativ for reviderte forskrifter for bruk av azoler som medikamenter og som fungicider i landbruket og til andre formål.

Rapporten er skrevet som en del av nettverksprosjektet «Tverrfaglig tenketank for å minimere fremvekst og spredning av antifungal resistens» (ResAzoleNet), finansiert av Forskningsrådet.