Viral hemoragisk septikemi og infeksiøs hematopoetisk nekrose 

Viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er to tapsbringende virussykdommer hos laksefisk. Norge har i dag fristatus for begge sykdommene.

Begge sykdommene skyldes infeksjon med Novirhabdovirus og er listeført nasjonalt og internasjonalt. VHS-viruset er også påvist hos en rekke marine arter deriblant rognkjeks og ulike leppefisk.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere fristatus for VHS og IHN hos laks og regnbueørret i Norge.

2023

This surveillance programme has a risk-based approach. The core surveillance activity is the routine clinical inspections on sites with farmed salmonids and analyses of samples collected from diseased fish. Samples from cleaner fish, pink salmon caught in rivers as well as rainbow trout and brown trout from freshwater sites are also included. Viral haemorrhagic septicaemia virus and infectious haematopoietic necrosis virus were not detected in any of the samples tested in the 2023.

Last ned rapporten

Eldre rapporter