Viral hemoragisk septikemi og infeksiøs hematopoetisk nekrose 

Viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er to tapsbringende virussykdommer hos laksefisk. Norge har i dag fristatus for begge sykdommene.

Begge sykdommene skyldes infeksjon med Novirhabdovirus og er listeført nasjonalt og internasjonalt. VHS-viruset er også påvist hos en rekke marine arter deriblant rognkjeks og ulike leppefisk.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere fristatus for VHS og IHN hos laks og regnbueørret i Norge.

2018

This surveillance programme has a risk-based approach. The core surveillance activity was the routine clinical inspections on farmed salmonid sites and analyses of samples collected from diseased fish. Viral haemorrhagic septicaemia virus and infectious haematopoietic necrosis virus were not detected at any of the sites tested in the 2018 surveillance.

Last ned rapporten

Eldre rapporter