Viral hemoragisk septikemi og infeksiøs hematopoetisk nekrose 

Viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) er to tapsbringende virussykdommer hos laksefisk. Norge har i dag fristatus for begge sykdommene.

Begge sykdommene skyldes infeksjon med Novirhabdovirus og er listeført nasjonalt og internasjonalt. VHS-viruset er også påvist hos en rekke marine arter deriblant rognkjeks og ulike leppefisk.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere fristatus for VHS og IHN hos laks og regnbueørret i Norge.

2020

This surveillance programme has a risk-based approach. The core surveillance activity is the routine clinical inspections on sites with farmed salmonids and analyses of samples collected from diseased fish. Samples from pink salmon caught in one river were also included. Viral haemorrhagic septicaemia virus and infectious haematopoietic necrosis virus were not detected at any of the sites tested in the 2020.

Last ned rapporten

Eldre rapporter