Genmodifisering i mat, fôr og såvarer 2019

Denne rapporten oppsummerer gjennomføringen og resultatene av overvåknings- og kartleggingsprogrammet (heretter kalt OK-programmet) “Genmodifisering i mat, fôr og såvarer” for 2019. Programmet inngår i Mattilsynets portefølje av årlige OK-programmer. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttak og forvaltningsmessig oppfølging av resultatene, mens Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer og har ansvar for laboratorieanalysene.

Resultatene av OK-programmet for 2019 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Totalt ble det analysert 149 prøver i programmet. Det ble påvist genmodifisert materiale i 60 (40 %) av prøvene. I to av matprøvene ble det påvist sporforurensninger der det ikke kunne utelukkes ulovlig genmodifisert ris. I to prøver av såvare ble det først mistenkt spor av GMO, men etter re-analyse av prøvene og analyser av referanseprøver og nye prøver fra de to partiene, ble det konkludert med at det var overveiende sannsynlig at partiene ikke inneholdt GMO.

OK-programmet omfatter også tilsyn med virksomhetenes internkontrollrutiner for å hindre import av genmodifisert mat, fôr og såvarer til Norge, i form av dokumentkontroll for de prøvetatte varepartiene. Seksten (23 %) av de 69 virksomhetene som ble kontrollert i programmet fikk pålegg om bedre rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Matdelen av programmet i 2019 var en kartlegging av visse grupper importerte matvarer; vegetar- og allergiprodukter, sportsprodukter og spesialmat (fellesbetegnelse for mat til spedbarn og småbarn, mat til spesielle medisinske formål og totale kosterstatninger for vektkontroll). Slike produkter er ofte basert på ingredienser av mais, soya eller ris. Resultatene viste at barnemat og allergi- og vegetarprodukter i liten grad var forurenset med GM materiale, mens sportsprodukter, kosterstatningsprodukter og medisinske næringsmidler med få unntak var forurenset med genmodifisert materiale, primært EU-godkjent genmodifisert soya.

I egne avsnitt oppsummeres også Mattilsynets øvrige tilsyn med genmodifisering i 2019.