Fotråte hos sau

Fotråte er en infeksjon i klauvene på sau og geit som kan gi betennelse i klauvspalten, løsning av klauvhornet og alvorlige halthetsproblemer. Sykdommen er en meldepliktig B-sykdom i Norge. 

Formålet med overvåkingsprogrammet er å dokumentere status for fotråte hos sau og å kunne avdekke og bekjempe sykdommen.

 

2019

In 2019, approximately 118,000 sheep were inspected for footrot. A total of 176 animals originating from 116 different flocks were examined by PCR. Virulent strains of the bacterium D. nodosus was detected in one sheep flock.

Last ned rapporten

Eldre rapporter