Fotråte hos sau

Fotråte er en infeksjon i klauvene på sau og geit som kan gi betennelse i klauvspalten, løsning av klauvhornet og alvorlige halthetsproblemer. Sykdommen er en meldepliktig B-sykdom i Norge. 

Formålet med overvåkingsprogrammet er å dokumentere status for fotråte hos sau og å kunne avdekke og bekjempe sykdommen.

 

2020

In 2020, approximately 96,200 sheep were inspected for footrot. A total of 134 animals originating from 78 different flocks were examined by PCR. Virulent strains of the bacterium Dichelobacter nodosus were not detected in any sheep flock.

Last ned rapporten

Eldre rapporter