Naturlig produksjon av laks i Beiarelva

Laksebestanden i Beiarelva har vist en positiv utvikling etter at vassdraget ble friskmeldt for Gyro-smitte
i 2001. Vassdraget rangeres som det femte største laksevassdraget i Nordland.

Målsetningen med vår undersøkelse var å vurdere egnetheten til området ovenfor Høyforsen til naturlig
produksjon av laks gjennom vurdering av tilslag og tilvekst hos laks utplantet som desinfisert øyerogn.