Samarbeidsprosjektet Elvene Rundt Trondheimsfjorden og SalMar ASA 2019

Veterinærinstituttet har i år gjennomført fortløpende analyser av skjell fra 8 ulike lakseelver i Trondheimsfjorden, samt 2 elver i Åfjord, for å avdekke andel rømt oppdrettslaks i sportsfiskesesongen. 

Fra 1. juni til 16. september 2019 ble det analysert 3089 skjellprøver fra laks av totalt 3139 mottatte prøver. Av disse ble 10 skjellprøver (0,4%) i vassdragene fra Trondheimsfjorden, og 1 skjellprøve (0,3%) fra de 2 elvene i Åfjorden klassifisert som oppdrettsfisk. 

Dette gir 56 % prøver analysert av avlivet fangst i de 8 vassdragene i Trondheimsfjorden, og 48% i de 2 elvene i Åfjorden ifølge fangststatistikken på vassdragenes offisielle laksebørser per 15.11.2019. Det ble analysert skjellprøver fra Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva, Verdalselva, Figga og Steinkjervassdraget i Trondheimsfjorden. I Åfjorden ble skjellprøver fra Norddalselva og Stordalselva analysert.

Bjørn Florø-Larsen

Biolog/Forsker
Mobilnr: 4791157918
E-post: bjorn.floro-larsen@vetinst.no

Ketil Skår

Oppdragskoordinator, Stab fiskehelse
Mobilnr: +47 48083020
E-post: ketil.skar@vetinst.no

Vegard P. Sollien

Biolog/Forsker
Mobilnr: +47 99036568
E-post: vegard-p.sollien@vetinst.no

Tine Solvoll Tønder


Mobilnr: +47 72810107
E-post: Tine.Solvoll.Tonder@vetinst.no

Alle ansatte