Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning

Kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, småfe, svin og fjørfe.

Kunnskapsstatusen er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd og berører temaer innenfor mattrygghet og smittespredning med relevans for kjøttproduksjon på storfe, småfe, svin og fjørfe. I rapporten har man valgt en faglig bred tilnærming av overordnet karakter. Problemstillinger langs hele verdikjeden er tatt med og hovedvekten er lagt på zoonotiske agens.

Magne Kaldhusdal

Seniorforskar
Mobilnr: +47 95886653
E-post: magne.kaldhusdal@vetinst.no

Kofitsyo Sewornu Cudjoe

Seniorrådgiver
Mobilnr: +47 95084712
E-post: kofitsyo.cudjoe@vetinst.no

Berit Djønne

Rådgiver
Mobilnr: +47 92814711
E-post: berit.djonne@vetinst.no

Inger Sofie Hamnes

Seniorforsker/veterinær
Mobilnr: +47 99165258
E-post: inger.hamnes@vetinst.no

Merete Hofshagen

Avdelingsdirektør
Mobilnr: 4748896395
E-post: merete.hofshagen@vetinst.no

Anne Margrete Urdahl

Seniorforsker, Fagansvarlig Antibiotikaresistens
Mobilnr: 4792864102
E-post: anne-margrete.urdahl@vetinst.no

Gro Skøien Johannessen

Seniorforsker
Mobilnr: +47 40068181
E-post: gro.johannessen@vetinst.no

Alle ansatte