Kunnskapsstatus knyttet til mattrygghet og smittespredning

Kjøtt og kjøttprodukter fra storfe, småfe, svin og fjørfe.

Kunnskapsstatusen er utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd og berører temaer innenfor mattrygghet og smittespredning med relevans for kjøttproduksjon på storfe, småfe, svin og fjørfe. I rapporten har man valgt en faglig bred tilnærming av overordnet karakter. Problemstillinger langs hele verdikjeden er tatt med og hovedvekten er lagt på zoonotiske agens.