Genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer (GMO) i Norge.

Formålet med programmet er å overvåke forekomst av GMO i fôr og næringsmidler, både norskproduserte og importerte.

2020

Resultatene av OK-programmet for 2020 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år, men koronasituasjonen påvirket programmet slik at det er tatt ut og analysert færre prøver enn normalt. Totalt ble det analysert 65 prøver i programmet, primært av fôr og såvarer. Matdelen av programmet ble avbrutt og omfatter bare fire prøver. Det ble påvist genmodifisert materiale i 32 (49 %) av prøvene. I seks (9 %) av prøvene ble det påvist ulovlig høyt innhold av genmodifisert materiale.

Last ned rapporten

Eldre rapporter