Genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer (GMO) i Norge.

Formålet med programmet er å overvåke forekomst av GMO i fôr og næringsmidler, både norskproduserte og importerte.

2017

Resultatene av OK-programmet for 2017 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Det ble gjort ett funn av ikke-godkjent genmodifisert grønn papaya fra Thailand. Det ble videre gjort fire funn av ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert (GM) materiale, hhv. GM soya i et parti tørkede soyabønner fra Thailand, tortillalefser fra USA, vegetarburgere fra Malaysia og i en fôrblanding til smågnagere fra Nederland. Funnene i mat ble gjort i relativt små matvarepartier hos små/mellomstore importører, mens funnet i fôrvarer ble gjort hos en større importør av selskapsdyrfôr. Totalt ble det analysert 158 prøver i programmet. GMO ble påvist i 69 (44 %) av disse prøvene.

Last ned rapporten

Eldre rapporter