Genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer (GMO) i Norge.

Formålet med programmet er å overvåke forekomst av GMO i fôr og næringsmidler, både norskproduserte og importerte.

2022

Analyseresultatene avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Totalt ble det analysert 131 prøver i programmet, fordelt på 79 matprøver, 43 fôrprøver og 9 såvareprøver. Det ble påvist spormengder av genmodifisert materiale i 40 (30,5 %) av prøvene. I to av mat prøvene (1,5 %) ble det påvist ulovlig innhold av genmodifisert materiale.

Last ned rapporten

Eldre rapporter