Genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av genmodifisering i næringsmidler, fôrvarer og såvarer (GMO) i Norge.

Formålet med programmet er å overvåke forekomst av GMO i fôr og næringsmidler, både norskproduserte og importerte.

2019

Resultatene av OK-programmet for 2019 avviker ikke vesentlig fra resultatene fra tidligere år. Totalt ble det analysert 149 prøver i programmet. Det ble påvist genmodifisert materiale i 60 (40 %) av prøvene. I to av matprøvene ble det påvist sporforurensninger der det ikke kunne utelukkes ulovlig genmodifisert ris. I to prøver av såvare ble det først mistenkt spor av GMO, men etter re-analyse av prøvene og analyser av referanseprøver og nye prøver fra de to partiene, ble det konkludert med at det var overveiende sannsynlig at partiene ikke inneholdt GMO.

Last ned rapporten

Eldre rapporter