Rapport 17-2016: Håndtering av falske lusetellinger

Denne saken er eldre enn to år

Denne rapporten tar for seg et forslag til løsning for hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene kan
håndtere falske resultat av lakselustellinger. Det er spesielt lagt vekt på å gjøre seg mindre sårbar for
falske positive tellinger.

I rapporten konkluderes  konkluderes det med at utfordringene med falske positive telleresultat kan løses ved å gi oppdrettsnæringen muligheten til å telle gjennomsnittsverdier over 0,20, men under 0,30, to ganger på
rad, uten at dette regnes som brudd på vilkåret om å holde lave nivå av lakselus.