Håndtering av falske lusetellinger

Denne rapporten tar for seg et forslag til løsning for hvordan oppdrettsnæringen og myndighetene kan
håndtere falske resultat av lakselustellinger. Det er spesielt lagt vekt på å gjøre seg mindre sårbar for
falske positive tellinger.

I rapporten konkluderes  konkluderes det med at utfordringene med falske positive telleresultat kan løses ved å gi oppdrettsnæringen muligheten til å telle gjennomsnittsverdier over 0,20, men under 0,30, to ganger på
rad, uten at dette regnes som brudd på vilkåret om å holde lave nivå av lakselus.