Risikovurdering for smitte med Gyrodactylus salaris til norske elver i Troms og Finnmark fra grenseområder i Russland, Finland og Sverige

Denne rapporten vurderer risikoen for spredning av Gyrodactylus salaris fra Sverige, Finland og Russland til Troms og Finnmark.

I første omgang presenteres bakgrunnsdata i relevante områder. Deretter vurderes sannsynligheten for introduksjon gjennom ulike smitteveier. Så vurderes konsekvenser ved smitte generelt for området, samt for utvalgte elver. Vurderingen sammenfatter grunnleggende informasjon og tankegang, og er basert på relativt lett tilgjengelig kunnskap, uten fordypning i spesifikke regioner eller smitteveier.

Rapporten er skrevet etter bestilling fra Mattilsynet. Et foreløpig høringsutkast ble publisert 23 mars 2015.